Lietuvos statistikų sąjunga
 

Įvykę seminarai


2024 metai

 • Gegužės 28d. 15val. Valstybės duomenų agentūroje (Gedimino pr. 29, Informacijos centre (1a)) ir Teams vaizdo konferencijų programoje vyko seminaras tema „Baltijos šalių ekonomika nuo 1918 m.: ką naujausi BVP duomenys sako apie mūsų vietą Europoje?“. Pranešėjas: Adomas Klimantas (Oxfordo universitetas).
 • Balandžio 29d. 16val. vyko nuotolinis seminaras tema „Populiacijos (pvz. miško medžių) augimo modeliavimas difuzinių procesų analogija“. Pranešėjas: prof. Petras Rupšys (VDU)
  Seminaras organizuojamas Lietuvos statistukų sąjungos kartu su Lietuvos matematikų draugija.
 • Balandžio 23 d. (antradienį) 16 val. Valstybės duomenų agentūroje (Gedimino pr. 29, Vilnius), Didžiojoje posėdžių salėje (II aukštas) vyko ataskaitinis visuotinis susirinkimas, kurio metu buvo skaitomas pranešimas „Dirbtinis intelektas ir generatyviniai modeliai: draugas ar priešas?“. Pranešėjas: dr. L. Petkevičius.
 • Vasario 27 d. 16 val. vyko nuotolinis seminaras tema „Julius Kruopis - matematinės statistikos taikymų Lietuvoje pradininkas“ Pranešėjas: prof. Vilijandas Bagdonavičius.
 • Sausio 23 d. 16 val. Valstybės duomenų agentūroje vyko seminaras tema „Europos statistikos sistemos atitikties Europos statistikos praktikos kodekso principams peržiūra ir vertinimas“. Pranešėjas: Jonas Markelevičius.

2023 metai

 • Gruodžio 19 d. 16 val. vyko nuotolinis seminaras tema “Robastinių klasterizavimo algoritmų projektavimas ir tyrimas”  (“Design and Research of Robust Clustering Algorithms”) Pranešėjas: Mantas Lukauskas (KTU).
  Trumpa informacija apie pranešėję: KTU taikomosios matematikos katedros doktorantas  pristatytų parengtą gynimui daktaro disertaciją (vadovas dr. Tomas Ruzgas) ir papasakotų apie klasterizavimo uždavinių sprendimą keliuose socialinių mokslų projektuose, kuriuos vykdant jis dalyvavo.
 • Lapkričio 21 d. 16 val. vyko nuotolinis seminaras tema „Duomenų gavyba ir valdymas klinikiniuose tyrimuose. Ko nemato statistikai?” Pranešėjas: Valentas Vasiliauskas. Trumpa informacija apie pranešėję. V. Vasiliauskas “data manager” karjerą pradėjo Vokietijos-Lietuvos klinikinių tyrimų kompanijoje Scope International, vėliau perėjo į Italijos kompaniją Valos, kur įkūrė “data management” skyrių ir jam vadovauja jau 4 metus.
 • Spalio 24 d. 16 val. vyko nuotolinis seminaras tema „The role of statistician in clinical trials”. Pranešėja: dr. Kinga Sałapa,  AstraZeneca Pharma Poland. 
 • Lietuvos statistikų sąjunga 2023 m. gegužės mėn. 18 d. 16:00 val. organizavo pakartotinį ataskaitinį visuotinį susirinkimą. Susirinkimo metu buvo skaitomas pranešimas „Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo proveržis“. Pranešėja: dr. J. Petrauskienė. Susirinkimas vyko Valstybės duomenų agentūroje (Gedimino pr. 29, Vilnius, I aukštas, informaciniame centre) bei susirinkimą galima buvo stebėti Teams vaizdo konferencijų programoje.
 • Lietuvos statistikų sąjunga 2023 m. balandžio mėn. 18 d. 16:00 val. organizavo ataskaitinį visuotinį susirinkimą. Susirinkimo metu buvo skaitomas pranešimas „Energetinis saugumas ir kiti tyrimai VDU Informatikos fakultete“. Pranešėjas: prof. dr. R. Krikštolaitis. Seminaras vyko WebEx vaizdo konferencijų programoje.


2022 metai

 • Lietuvos statistikų sąjunga 2022 m. lapkričio mėn. 15 d. 16:00 val. organizavo seminarą “Some biometrics for the research of natural resources and the environment.”. Pranešėjas – Juha Heikkinen (Natural resources institute Finland). Pranešimo santrauką galite rasti  čia. Daugiau informacijos apie Juha Heikkinen galima rasti šiame puslapyje: https://www.luke.fi/en/experts/juha-heikkinen.
  Seminaras vyko WebEx vaizdo konferencijų programoje.
 • Lietuvos statistikų sąjunga 2022 m. kovo mėn. 8 d. 15:00 val. organizavo seminarą “2021 m. gyventojų surašymas”. Pranešėjai - Vanda Vaitekūnienė, dr. Inga Masiulaitytė-Šukevič, dr. Andrius Čiginas (Lietuvos statistikos departamentas). Seminaras vyko WebEx vaizdo konferencijų programoje.
 • Lietuvos statistikų sąjunga 2022 m. sausio mėn. 25 d. 15:00 val. organizavo seminarą “Covid-19 ir vakcinos”. Pranešėjas - Aistis Šimaitis. Seminaras vyko WebEx vaizdo konferencijų programoje.


2021 metai

 • Lietuvos statistikų sąjunga 2021 m. birželio mėn. 21 d. 16.00 val. organizavo apvalaus stalo diskusiją: “Dvikalbis statistinių terminų žodynas”. Pranešėjai - Daiva Baravykienė, statistinių terminų žodyno iniciatyvinė grupė. Apvalaus stalo diskusija vyko WebEx vaizdo konferencijų programoje.
 • Lietuvos statistikų sąjunga 2021 m. gegužės mėn. 27 d. 16.00 val. organizavo seminarą: Long-term Dynamics of Zooplankton Abundance in Relation to Environmental Conditions and Phytoplankton Abundance”. Pranešėja - Živilė Grublytė. Seminaras vyko WebEx vaizdo konferencijų programoje.
 • Lietuvos statistikų sąjunga 2021 m. kovo mėn. 19 d. 15.00 val. organizavo apvalaus stalo diskusiją: “Covid-19 rodikliai: duomenys, vizualizacija, analizė”. Pranešėjai - Jonas Bačelis, Jana Vanagė, Jurgita Markevičiūtė, Alfredas Račkauskas. Apvalaus stalo diskusija vyko WebEx vaizdo konferencijų programoje. A. Račkausko pristatymą galite rasti čia.
 • Lietuvos statistikų sąjunga 2021 m. vasario mėn. 18 d. 16.00 val. organizavo seminarą: “2021 m. gyventojų ir būstų surašymas”. Pranešėja - Vanda Vaitiekūnienė (Lietuvos statistikos departamentas). Seminaras vyko WebEx vaizdo konferencijų programoje.
 • Lietuvos statistikų sąjunga 2021 m. sausio mėn. 12 d. 16.00 val. organizavo seminarą: “Empirika grįsta politika: misija (ne)įmanoma? Matematikos PUPP ir VBE ANALIZĖ”. Pranešėja - prof. dr. Audronė Jakaitienė. Seminaras vyko WebEx vaizdo konferencijų programoje.


2020 metai

 • Lietuvos statistikų sąjunga 2020 m. gruodžio mėn. 22 d. 16.00 val. organizavo seminarą: “Valstybės duomenų valdysenos informacinė sistema”. Pranešėjai - dr. Jūratė Petrauskienė, Jana Vanagė (Lietuvos statistikos departamentas). Seminaras vyko WebEx vaizdo konferencijų programoje.


2019 metai

 • Lietuvos statistikų sąjunga 2019 m. kovo mėn. 7 d. 15.00 val. organizavo seminarą: Duomenų mokslo metodų ir technologijų kūrimas bei taikymas”. Pranešėjas - prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda. Seminaras vyko Lietuvos statistikos departamente (Gedimino pr. 29, Vilnius, II aukštas, Didžioji posėdžių salė).
 • Lietuvos statistikų sąjunga 2019 m. balandžio mėn. 3 d. 15.00 val. organizavo seminarą: OSP-GIS aplikacija”. Pranešėja- Jana Vanagė (Lietuvos statistikos departamentas). Seminaras vyko Lietuvos statistikos departamente (Gedimino pr. 29, Vilnius, II aukštas, Didžioji posėdžių salė).
 • 2019 m. lapkričio mėn. 26 d. 14.00 val. Lietuvos statistikos sąjungos organizavo seminarą: Advancing the field of pre-surgical functional brain mapping: a multidisciplinary approach with incorporated machine learning”. Pranešėja- pranešėja – dr. Milena Korostenskaja (University of North Florida). Seminaras vyko Lietuvos statistikos departamente (Gedimino pr. 29, Vilnius, II aukštas, Didžioji posėdžių salė).
 • Lietuvos statistikų sąjunga 2019 m. gruodžio mėn. 6 d. 14.00 val. organizavo seminarą: Bajeso metodai”. Pranešėjas - prof. dr. Marijus Radavičius. Seminaras vyko Lietuvos statistikos departamente (Gedimino pr. 29, Vilnius, II aukštas, Didžioji posėdžių salė).


2018 metai

 • Lietuvos statistikų sąjunga 2018 m. balandžio mėn. 12 d. 15.00 val. organizavo seminarą “Švietimo sistemos būklės modeliavimas”. Pranešėjai - prof. dr. Audronė Jakaitienė, prof. habil. dr. Rimantas Želvys, doktorantė Dovilė Stumbrienė, doktorantas Jogaila Vaitekaitis. Seminaras vyko Lietuvos statistikos departamente (Gedimino pr. 29, Vilnius, II aukštas, Didžioji posėdžių salė).
 • 2018 m. birželio 28 d. 15 val. Lietuvos statistikos departamente vyko ataskaitinis visuotinis susirinkimas, Didžiojoje posėdžių salėje, 2-ame aukšte, (Gedimino pr. 29, Vilnius). 
 • 2018 m. liepos 12 d. 15 val. Lietuvos statistikos departamente vyko pakartotinis ataskaitinis visuotinis susirinkimas, Didžiojoje posėdžių salėje, 2-ame aukšte, (Gedimino pr. 29, Vilnius). 


2017 metai

 • Lietuvos statistikų sąjunga 2017 m. kovo mėn. 23 d. 14.00 val. organizavo seminarą Skaitmeninės oficialiai neapskaitytos ekonomikos vertinimo problematika. Pranešėja - dr. R. Remeikienė (Mykolo Romerio universitetas). Seminaras vyko Lietuvos statistikos departamente (Gedimino pr. 29, Vilnius, II aukštas, Didžioji posėdžių salė).
 • Lietuvos statistikų sąjunga 2017 m. balandžio mėn. 13 d. 14.00 val. organizavo seminarą Sezoninis išlyginimas. Pranešėja - dr. J. Petrauskienė (Lietuvos statistikos departamentas). Seminaras vyko Lietuvos statistikos departamente (Gedimino pr. 29, Vilnius, II aukštas, Didžioji posėdžių salė).
 • 2017 m. gegužės mėn. 4 d. 15.00 val. organizavo seminarą Statistikos sklaida. Pranešėja - B. M. Liberienė (Lietuvos statistikos departamentas). Seminaras vyko Lietuvos statistikos departamente (Gedimino pr. 29, Vilnius, II aukštas, Didžioji posėdžių salė).


2016 metai

 • 2016 m. kovo mėn. 17 d. 15.00 val. buvo organizuojamas seminaras “Darbo išteklių ir demografinių pokyčių bei darbo rinkos tendencijų įvertinimas Lietuvoje”. Pranešėjas - dr. A. Pocius (Darbo ir socialinių tyrimų institutas). Seminaras vyko Lietuvos statistikos departamente (Gedimino pr. 29, Vilnius, II aukštas, Didžioji posėdžių salėje).
 • 2016 m. gegužės mėn. 19 d. 15.00 val. buvo organizuojamas seminaras “SPORTO STATISTIKA LIETUVOJE”. Darbotvarkėje: 1. Socialinė ir ekonominė sporto statistika Lietuvoje. Pranešėja - prof. dr. V. Čingienė (Mykolo Romerio universitetas) 2. Krepšinio statistika Lietuvoje. Pranešėjas - M. Račkauskas, Lietuvos krepšinio federacijos projektų vadovas. 3. Kiek, kokios ir kada sporto statistikos reikia Lietuvoje? Pranešėjai - E. Urbanavičius, KKSD generalinis direktorius, D. Ambrozaitienė, LSD gen. direktoriaus pavaduotoja, prof. dr. V. Čingienė, MRU, M. Račkauskas, LKF. Seminaras vyko Kūno kultūros ir sporto departamente (Žemaitės g. 6, Vilnius, I aukštas, 2 salė).
 • 2016 m. lapkričio mėn. 10 d. 15.00 val. Lietuvos statistikų sąjunga organizavo seminarą “STATISTIKŲ RENGIMAS LIETUVOJE IR EUROPOJE”. Darbotvarkėje: 1. Statistika ir tarpdiscipliniškumas. Pranešėjas - prof. dr. A. Račkauskas (Vilniaus universitetas). 2. Europinės Oficialiosios statistikos magistrų programa. Pranešėja - prof. dr. G. Kasnauskienė (Vilniaus universitetas).3. Sąjungos narių diskusijos apie statistikų rengimo ateitį Lietuvoje ir Europoje. Seminaras vyko Lietuvos statistikos departamente (Gedimino pr. 29, Vilnius, II aukštas, Didžioji posėdžių salėje).


2015 metai

 • 2015 m. balandžio 2 d. 16 val. Lietuvos statistikos departamente, Didžiojoje posėdžių salėje (Gedimino pr. 29, Vilnius) vyko ataskaitinio visuotinio LSS narių susirinkimas bei valdybos posėdis. 


2014 metai

 • Kviečiame 2014 m. vasario 20 d. 14 val. dalyvauti LSS seminare „Europos oficialiosios statistikos teisėkūros procesai: Pirmininkavimo patirtis ir iššūkiai“. Pranešėjas – J. Markelevičius (Lietuvos statistikos departamentas). Po seminaro vyks ataskaitinis visuotinis LSS narių susirinkimas ir valdybos posėdis.
 • Kviečiame 2014 m. kovo 27 d. 14 val. dalyvauti LSS seminare „Lietuvių valgymo įpročių statistikos tyrimas“. Pranešėja – A. Jakaitienė (Vilniaus universitetas). Po seminaro vyks pakartotinis ataskaitinis visuotinis LSS narių susirinkimas ir valdybos posėdis. 
 • Kviečiame 2014 m. gegužės 29 d. 14 val. dalyvauti LSS seminare „Lietuvos gyventojų stuktūra ir demografinė raida 2001–2013 m.“. Pranešėja – I. Masiulaitytė-Šukevič (Lietuvos statistikos departamentas). Seminaro vieta: Lietuvos statistikos departamentas, Didžioji posėdžių salė, 2-as aukštas (Vilnius, Gedimino pr. 29). Po seminaro vyks LSS valdybos posėdis.
 • Kviečiame 2014 m. rugsėjo 25 d. 14 val. dalyvauti LSS seminare „Didžiųjų duomenų panaudojimas statistikoje“Pranešėjas – R. Rimša (Lietuvos statistikos departamentas). Seminaro vieta: Lietuvos statistikos departamentas, Didžioji posėdžių salė, 2-as aukštas (Vilnius, Gedimino pr. 29). Po seminaro vyks LSS valdybos posėdis. 


2013 metai

 • 2013 m. vasario 12 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos  seminare „Apie konferenciją Marselyje“. Pranešėjas –  prof. Remigijus Leipus. Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2013 m. vasario 19 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos  seminare „Neurobiologiniai signalai: kilmė ir tyrimai“. Pranešėjas –  prof. Osvaladas Rukšėnas (VU Gamtos mokslų f.). Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2013 m. vasario 26 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos  seminare „Projekcinės stochastinės lygtys ir netiesiniai ilgos atminties procesai". Pranešėja –  Ieva Grublytė (VU, MII), „AR(1) procesų su atsitiktiniu koeficientu erdvinis ir laikinis agregavimas". Pranešėja – Vytautė Pilipauskaitė (VU, MII). Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2013 m. kovo 5 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos  seminare „p-variacija, Henstock-Kurzweil integralas ir integralinės lygtys ". Pranešėjas –  Šarūnas Dirmeikis (VU). Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2013 m. kovo 12 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos  seminare „Blumenthal-Getoor-Indices for Homogeneous Diffusions with Jumps ". Pranešėjas –  Alexander Schnur (Dortmundo universitetas, Vokietija). Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • Kviečiame Jus  2013  m. balandžio 25  d. 14 val. 30 min. dalyvauti LSS seminare „Demografinės ir socialinės plėtros tendencijų vertinimas Lietuvoje darbo rinko raidos požiūriu, galimos gyventojų skaičiaus pokyčių raidos perspektyvos“. Pranešėjai – B. Gruževskis, A Pocius (Darbo ir socialinių tyrimų institutas)Po seminaro vyks ataskaitinis visuotinis LSS narių susirinkimas. Seminaro vieta: Lietuvos statistikos departamentas, Didžioji posėdžių salė, 2-as aukštas (Vilnius, Gedimino pr. 29). 


2012 metai

 • 2012 m. vasario 14 d. (antradienį) 17 val.  kviečiame dalyvauti  jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare „Analysis of reinsurance processes using Monte Carlo based software ". Pranešėjas–  prof. Anatoliy Malyarenko (Mälardalen University, Švedija). Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud. 
 • Kviečiame Jus 2012  m. kovo 1  d. 15 val. dalyvauti LSS seminare  „Specialistų pasiūlos ir paklausos įvertinimas Lietuvos darbo rinkoje“. Pranešėjas - dr. A. Pocius. Po seminaro 16 val. vyks ataskaitinis visuotinis LSS narių susirinkimas bei LSS valdybos posėdis. Seminaro ir susirinkimo vieta: Lietuvos statistikos departamentas, Didžioji posėdžių salė, 2-as aukštas (Vilnius, Gedimino pr. 29).
 • 2012 m. vasario 21 d. (antradienį) 17 val.  kviečiame dalyvauti  jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare „Diskusija apie matematinius terminus". Pranešėjas –  doc. Remigijus Lapinskas. Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2012 m. kovo 20 d. (antradienį) 17 val.  kviečiame dalyvauti  jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare „Coordination of pension systems if technologies are different". Pranešėjas –   Igor Fedotenkov. Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 •  2012 m. kovo 27 d. (antradienį) 17 val.  kviečiame dalyvauti  jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare  Nuostolių proceso nuokrypiai klientų atvykimu pagrįstame rizikos modelyje". Pranešėjas –   prof. Jonas Šiaulys, prof. Remigijus Leipus. Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2012 m. balandžio 10 d. (antradienį) 17 val.  kviečiame dalyvauti  jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare „Apie didžiųjų skaičių dėsnį"Pranešėjas –  prof. Alfredas Račkauskas. Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2012 m. balandžio 17 d. (antradienį) 17 val.  kviečiame dalyvauti  jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare Ribinės teoremos funkciniams tiesiniams procesams su ilga atmintimi"Pranešėjas –  Vaidotas Characiejus. Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2012 m. balandžio 24 d. (antradienį) 17 val.  kviečiame dalyvauti  jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare „Ruin probability and Gerber-Shiu function for the discrete time risk model with inhomogeneous claims " (Daktaro disertacijos pristatymas). Pranešėja –  Eugenija Bieliauskienė.  Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2012 m. gegužės 8 d. (antradienį) 17 val.  kviečiame dalyvauti  jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare Atsitiktinių sąsūkų uždarumas kai kurioms skirstinių klasėms“ Pranešėjai –  prof. Jonas Šiaulys, prof. Remigijus Leipus. Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2012 m. gegužės 15 d. 17 val.  kviečiame dalyvauti  jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare „Insider information in a Markov chain market“. Pranešėjas –  Jose Igor Morlanes. Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2012 m. gegužės 22 d. 17 val.  kviečiame dalyvauti  jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare Apie Hill'o įverčio pagerinimą“. Pranešėjas –  prof. Vygantas Paulauskas. Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2012 m. birželio 5 d. 17 val.  kviečiame dalyvauti  jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare „Apie funkcinės duomenų analizės taikymus finansiniams duomenims ir kitus dalykus“. Pranešėjas –  Robertas Gabrys (JAV). Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2012 m. rugsėjo 14 d. 10 val. vyko seminaras „Studentizing weighted sums of linear process“. Pranešėjas – Liudas Giraitis (Queen Mary, University of London, UK)Seminaras vyko Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 303 aud.
 • 2012 m. rugsėjo 18 d. 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos  seminare „On the moving quantile effects in (financial) time series“. Pranešėjas – Virmantas Kvedaras. Seminaras vyko Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2012 m. rugsėjo 25 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos  seminare „Atsitiktinių autoregresinių laukų su begaline dispersija agregavimas“. Pranešėja – Donata Puplinskaitė. Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2012 m. spalio 2 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos  seminare „Apie vizitą Aarhus universitete“. Pranešėjas – Remigijus Leipus. Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2012 m. spalio 9 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos  seminare „Erdvinių Gauso duomenų modeliavimas ir tiesinė diskriminantinė analizė“ (Daktaro disertacijos pristatymas). Pranešėja – Lina Dreižienė  (Klaipėdos universitetas). Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2012 m. spalio 16 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos  seminare „Beveik nestacionarių procesų dalinių sumų funkcinės ribinės teoremos“. Pranešėja – Jurgita Markevičiūtė. Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • Kviečiame Jus  2012  m. spalio 25  d. 14 val. dalyvauti LSS seminare „2011 m. gyventojų ir būstų surašymo pagrindiniai rezultatai“. Pranešėja  - V. Vaitekūnienė (Gyventojų surašymų ir apklausų organizavimo skyriaus vedėja). Seminaro vieta: Lietuvos statistikos departamentas, Kolegijų salė (Vilnius, Gedimino pr. 29).
 • 2012 m. spalio 23 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos  seminare Erdvės-laiko duomenų statistinio modeliavimo metodai pagrįsti separabiliomis sklaidos charakteristikomis“ (Daktaro disertacijos pristatymas). Pranešėja – Laura Paulionienė  (Klaipėdos universitetas). Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2012 m. spalio 30 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos  seminare Inflation in Poland under state-dependent pricing“. Pranešėjas – Grzegorz Szafrański (University of Lodz, Poland). Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2012 m. lapkričio 6 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos  seminare „Agentų ir makroskopinio modeliavimo ryšys ekonomikoje ir finansuose“. Pranešėjas –  dr. Vygintas Gontis (Teorinės fizikos ir Astronomijos institutas). Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2012 m. lapkričio 13 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos  seminare „Doktorantų darbai 2011-2012 m.“. Pranešėjai –  D. Puplinskaitė, E. Mielkaitis, A. Korvel., J. Markevičiūtė, V. Characiejus, M. Tartėnas, A. Reklaitė, J. Kamarauskaitė, L. Dindienė. Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2012 m. lapkričio 27 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos  seminare „Ilgos atminties parametro pastovumo tikrinimas“. Pranešėjas –  D prof. Remigijus Leipus. Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2012 m. gruodžio 4 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos  seminare  „Apie priklausomumo matus atsitiktiniams vektoriams su begaline dispersija“. Pranešėjas –  prof. Vygantas Paulauskas. Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2012 m. gruodžio 11 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos  seminare „Hestono modelio silpnosios aproksimacijos“. Pranešėjas –  Antanas Lenkšas. Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2012 m. gruodžio 18 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos  seminare „Optimalūs įverčiai nepriklausomų atsitiktinių dydžių koncentracijos funkcijai“. Pranešėjas –  Tomas Juškevičius. Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud. 


2011 metai

 • 2011 m. vasario 15 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare             "Funkcinio apribojimo parametrams testavimas AR(∞) ir MIDAS regresijoje", pranešėjai – doc. Virmantas Kvedaras ir Vaidotas Zemlys (Vilniaus universitetas), kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2011 m. vasario 22 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare "Kalbos apdorojimo (angl. Natural Language Processing) užduotys ir metodai", pranešėjas – dr. Danas Zuokas (Vilniaus universitetas), kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2011 m. kovo 1 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare "Daugiamačiai finansinių trukmių modeliai ", pranešėjas –  V. Voitechovič (Vilniaus universitetas), kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2011 m. kovo 8 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare "Some recent results in risk theory ", pranešėjas –  prof. Yang Yang (Nanjing Audit University, Kinija), kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2011 m. kovo 15 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare "Apie lokalaus pokyčių stacionarumo savybę turinčių Gauso procesų klasę ", pranešėjas –  prof. R. Norvaiša, kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2011 m. kovo 22 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare "AR(1) modelio analizė", pranešėjai –  prof. A. Račkauskas, I. Rastenė, kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2011 m. kovo 29 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare "Gerber-shiu diskontuotos baudos funkcijos tyrimas" (disertacijos gynimas), pranešėjas –  J. Salnikova, kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2011 m. balandžio 5 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare " Apie Beveridge-Nelson išdėstymą ir tolygaus argumento tiesinių procesų   ir laukų ribines teoremas" , pranešėjas – prof. V. Paulauskas, kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2011 m. balandžio 12 d. (antradienį) 17 val.  kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare "Limit  theorems for random linear fields " (disertacijos pristatymas), pranešėjas –  P. Banys, kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2011 m. balandžio 26 d. (antradienį) 17 val.  kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare "Autoregresinio modelio pasikeitusio segmento  testavimas ir vertinimas " (disertacijos pristatymas), pranešėjas –  I. Rastenė, kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2011 m. gegužės 3 d. (antradienį) 17 val.  kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare "Likvidumo valdymas realaus laiko mokėjimo sistemose " pranešėjas –  M. Jurgilas, kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2011 m. gegužės 10 d. (antradienį) 17 val.  kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare " Limit theorems for bifurcating autoregressive processes with missing data" pranešėjas –  L. Marsalle (Lilio universitetas), kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2011 m. gegužės 26 d. 15 val. kviečiame dalyvauti LSS seminare „Trečiųjų šalių piliečių integracijos į darbo rinką nuostatų ir  galimybių vertinimas (apklausų duomenimis)“. Pranešėjas – Aūnas Pocius, Darbo ir socialinių tyrimų institutas. Renginio vieta : Statistikos departamentas, Didžioji posėdžių salė, 2-as aukštas (Vilnius, Gedimino pr. 29).
 • 2011 m. gegužės 24 d. (antradienį) 17 val.  kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare "Pitfalls in Backtesting of Trading Strategies " pranešėjas –  T. Bochud, kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 101 aud.
 • 2011 m. gegužės 31 d. (antradienį) 17 val.  kviečiame dalyvauti  jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare "Gibbs Voronoi Tessellations: Modelling, Simulation, Estimation" pranešėjas –  F. Lavancier (Nantes universitetas, Prancūzija), kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2011 m. birželio 7 d. (antradienį) 17 val.  kviečiame dalyvauti  jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare "Optimalios nelygybės uodegų tikimybėms ir ekstremali kombinatorika" pranešėjas –  J. Juškevičius (JAV), kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2011 m. birželio 14 d. (antradienį) 17 val.  kviečiame dalyvauti  jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare "High frequency data aggregation and Value-at-Risk" (daktaro disertacijos gynimas), pranešėjas –  M. Pranckevičiūtė , kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2011 m. birželio 21 d. (antradienį) 17 val.  kviečiame dalyvauti  jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare "Life Distributions in Survival Analysis and Reliability: Structure of Semiparametric Families", pranešėjas –  I. Olkin (tikimybių teorijos ir matematinės statistikos  specialistas, Stanfordo universitetas), kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 101 aud.
 • 2011 m. birželio 22 d. (antradienį) 9.15 val.  kviečiame dalyvauti  jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare „Majorization and its Applications ", pranešėjas –  I. Olkin (tikimybių teorijos ir matematinės statistikos  specialistas, Stanfordo universitetas), kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 101 aud.
 • 2011 m. rugsėjo 13 d. (antradienį) 17 val.  kviečiame dalyvauti  jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare „Apie konferencijas Dubline, Debrecene ir Tartu", pranešėjai –  prof. V. Paulauskas , prof. A. Račkauskas, kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2011 m. rugsėjo 15 d. 16 val. kviečiame dalyvauti  jungtiniame LSS  ir Lietuvos ekonomistų asociacijos seminare „Trečiųjų šalių piliečių integracijos į darbo rinką nuostatų ir  galimybių vertinimas (apklausų duomenimis)“. Pranešėjas – dr.  Aūnas Pocius, Darbo ir socialinių tyrimų institutas. Renginio vieta: Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, 707 auditorija (Vilnius, Saulėtekio al. 9, II rūmai).
 • 2011 m. rugsėjo 27 d. (antradienį) 17 val.  kviečiame dalyvauti  jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare „Firm Leverage, Household Leverage and the Business Cycle ", pranešėjas –  prof. D. Solomon, kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2011 m. rugsėjo 29 d. 15 val. kviečiame dalyvauti  jungtiniame LSS  kuriame  Lietuvos banko Statistikos departamento direktorius R. J. Vaicenavičius ir Vilniaus universiteto profesorius V. Paulauskas pasidalins įspūdžiais apie Dubline vykusį 58-ąjį  Pasaulinį statistikos kongresą. Renginio vieta: Lietuvos statistikos departamentas, Didžioji posėdžių salė, 2-as aukštas (Vilnius, Gedimino pr. 29)
 • 2011 m. spalio 4 d. (antradienį) 17 val.  kviečiame dalyvauti  jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare „Child Support Payments and Non-Compliance Cost: Does It Matter whether Money Comes from the Wallet or from the Purse?", pranešėjas – dr. G. Blažys, kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2011 m. spalio 18 d. (antradienį) 17 val.  kviečiame dalyvauti  jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare „Priklausomų atsitiktinių dydžių su svoriais sumų asimptotika ir taikymai draudime ", pranešėjai – prof. Remigijus Leipus, prof. Jonas Šiaulys, kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2011 m. lapkričio 8 d. (antradienį) 17 val.  kviečiame dalyvauti  jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare „Pozicinių statistikų  tiesinių kombinacijų skirstinių aproksimacijos baigtinėse populiacijose ", pranešėjas – Andrius Čiginas, kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2011 m. lapkričio 15 d. (antradienį) 17 val.  kviečiame dalyvauti  jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare „Sudėtinio atstatymo proceso su priklausomais komponentais didieji nuokrypiai ", pranešėjai – prof. J. Šiaulys ir prof. R. Leipus, kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2011 m. lapkričio 22 d. (antradienį) 17 val.  kviečiame dalyvauti  jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare „Atsitiktinių dydžių sumų su atsitiktiniais svoriais išgyvenamumo funkcijos asimptotika", pranešėjas – prof. R. Leipus, kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2011 m. lapkričio 29 d. (antradienį) 17 val.  kviečiame dalyvauti  jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare „Atsitiktinių laukų su begaline dispersija agregavimas", pranešėjas – D. Puplinskaitė, kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2011 m. gruodžio 6 d. (antradienį) 17 val.  kviečiame dalyvauti  jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare Įmonių kreditinio reitingo modelio kūrimo problemos Lietuvoje praktiniai aspektai", pranešėjas – Viktoras Vaitkevičius, kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2011 m. gruodžio 20 d. (antradienį) 17 val.  kviečiame dalyvauti  jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare CIR ir Hestono modeliai bei jų aproksimacijos", pranešėjai –  A. Lenkšas ir V. Mackevičius, kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud. 

2010 metai

 • 2010 m. kovo 29 d. 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame Ekonometrijos ir FDM seminare "Estimating   value relevance - methodoligical issues", pranešėjas - prof. G.   Szafranski (Ekonomikos institutas ir Lodzes universitetas, Lenkija), kuris   vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2010 m. kovo 30 d. 17 val. kviečiame   dalyvauti seminare "The development and application of the   econometric models in practice of National Bank of the Republic of   Belarus", pranešėjas - prof. V. Malugin (Baltarusijos   valstybinis universitetas), kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir   informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2010 m. balandžio 01 d. 14   val. kviečiame dalyvauti LSS seminare "Statistinės problemos   genetikoje", pranešėjas - prof. M. Radavičius, pakartotiniame   ataskaitiniame susirinkime bei valdybos posėdyje kurie vyks Statistikos   departamente, Didžiojoje posėdžių salėje, 2-ame aukšte (Vilnius, Gedimino pr.   29).
 •  2010 m. balandžio 22 d. 14 val. kviečiame dalyvauti LSS seminare "Statistinių duomenų teikimas mokslo tikslams", pranešėjas - J. Markelevičius, bei valdybos posėdyje, kurie vyks Statistikos departamente, Didžiojoje posėdžių salėje, 2-ame aukšte (Vilnius, Gedimino pr. 29).
 • 2010 m.  balandžio 27 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti seminare " Aktuarų profesijos aktualijos – Tarptautinio aktuarų kongreso (ICA 2010) pranešimų apžvalga", pranešėjas - dr. A. Skučaitė (Vilniaus universitetas), kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2010 m. gegužės 4 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti seminare " Skysčių dinamikos požiūris į evoliucijos lošimus ", pranešėjas - G. Vaitkevičius,  kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2010 m. gegužės 11 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti seminare "Keletas naujų idėjų skirstinių uodegos indekso vertinime", pranešėjas – prof. V. Paulauskas,  kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2010 m. gegužės 18 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti seminare "Apie konferenciją "Spatio-temporal risk modeling", Luminy ", pranešėas – prof. R. Leipus, kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2010 m. gegužės 25 d. (antradienį) 16 val. kviečiame dalyvauti seminare Vilniaus universiteto iškilių asmenybių docento dr. Gerardo Žilinsko (gim. 1910-02-23) ir prof. dr. Vytauto Paulausko (gim. 1910-05-25) 100 metų sukakties minėjime, kuris vyks Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje.
 • 2010 m. birželio 3 d. 14 val. kviečiame dalyvauti LSS seminare "Geografinių informacinių sistemų taikymas statistinės informacijos erdvinei analizei ir vizualizavimui bei pateikimas vartotojams", pranešėjas - J. Vanagienė, seminaras vyks Statistikos departamente, Didžiojoje posėdžių salėje, 2-ame aukšte (Vilnius, Gedimino pr. 29).
 • 2010 m. rugsėjo 7 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare "QIS5: apžvalga ir praktinės problemos taikant Lietuvoje ", pranešėjas – R. Gylys, kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 102 aud.
 • 2010 m. rugsėjo 16 d. 14 val. kviečiame dalyvauti LSS seminare "Gyventojų emigracijos poveikio darbo rinkai vertinimas", pranešėjai –T Šiaudvydis (Vilniaus universitetas) bei valdybos posėdyje, kurie  vyks Statistikos departamente, Didžiojoje posėdžių salėje, 2-ame aukšte (Vilnius, Gedimino pr. 29).
 • 2010 m. rugsėjo 14 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare "Deterministinių priežastinių ryšių nustatymo metodas", pranešėjas – P. Daniušis, kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2010 m. rugsėjo 28 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare "Asimptotinės formulės baigtinio laiko bankroto tikimybei", pranešėjai – prof. R. Leipus ir prof. J. Šiaulys, kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2010 m. spalio 12 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare "Virpesinės socialinių sistemų elgesio paradigmos kūrimo projektas", pranešėjas – prof. D. Plikynas, kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2010 m. spalio 20 dieną Jungtinės Tautos paskelbė pasauline statistikos diena. Ta proga Lietuvos statistikų sąjunga ir Vilniaus universiteto biblioteka organizuoja statistikos leidinių parodą. Parodos atidarymas VU mokslinėje bibliotekoje - spalio 19 d., antradienį, 15 val. Maloniai kviečiame dalyvauti!
 • 2010 m. spalio 19 d. (antradienį) 17 val. maloniai kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare  skirtame Pasaulinės statistikos diena. Pranešėjai: I. Rastenė  "Pasikeitusio segmento AR(1) modelyje tyrimas"; M. Pranckevičiūtė   "Aukšto dažnio duomenų agregavimas rinkos rizikos vertinimo modeliuose" ; J.  Salnikova   "Gerber-Siu diskontuotos baudos funkcijos analize"; E. Bieliauskienė  "Baigtinio ir begalinio laiko bankroto tikimybės skirtingai pasiskirsčiusioms žaloms"; P. Banys  "CRT tiesiniams laukams su martingaliniais prieaugiais"; D. Puplinskaitė  "Agregavimas atsitiktinių procesų su begaline dispersija". Seminaras vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2010 m. spalio 26 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare "Kai kurie pastebėjimai apie 'Chain Ladder' modelį ir jo vertinimą", pranešėjas – doc. V. Kvedaras, kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2010 m. lapkričio 9 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare "Nepriklausomų atsitiktinių dydžių sumų aproksimavimas Puasono tipo matais", pranešėjas – J. Petrauskienė, kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2010 m. lapkričio 16 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare "Asimptotiškai homogeninės Markovo grandinės", pranešėjas – V. Skorniakovas, kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2010 m. lapkričio 23 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare "On Asymmetric Multivariate Distributions", pranešėjas – Tõnu Kolo (Tartu universitetas), kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2010 m. gruodžio 16 d. 15 val. kviečiame dalyvauti LSS seminare „Sveikatos statistikos šaltiniai“. Pranešėjas – Rita Gaidelytė, Sveikatos informacijos centras. Renginio vieta: Statistikos departamentas, Didžioji posėdžių salė, 2-as aukštas (Vilnius, Gedimino pr. 29).
 • 2010 m. lapkričio 30 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare  "Konvergavimo greičio įverčiai CRT atsitiktiniams tiesiniams laukams", pranešėjas – Edgaras Mielkaitis  (Vilniaus universitetas), kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.
 • 2010 m. gruodžio 7 d. (antradienį) 17 val. kviečiame dalyvauti jungtiniame FDM ir Ekonometrijos seminare "Chemikai Nobelio premijos laureatai", pranešėjas – Sigitas Tumkevičius  (Vilniaus universitetas), kuris vyks Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, 400 aud.