2020-01-19, sekmadienis, 07:14
 
 
 Tapk LSS nariu
Apklausa
Ar dažnai užeinate į šią svetainę
 
 
Nariai
STATISTIKŲ SĄJUNGOS NARIAI
 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pagrindinė darbovietė

    1.       

Petras Gediminas Adlys

Lietuvos statistikos departamentas*

    2.       

Robertas Alzbutas

Lietuvos energetikos institutas

    3.       

Dalia Ambrozaitienė

Lietuvos statistikos departamentas

    4.       

Arvydas Andreikėnas 

Lietuvos statistikos departamentas

    5.       

Juozas Augutis

Vytauto Didžiojo universitetas

    6.       

Eugenijus Bagdonas

Kauno technologijos universitetas

    7.       

Vilijandas Bagdonavičius

Vilniaus universitetas

    8.       

Vaidas Balys

Vilniaus universitetas

    9.       

Rimas Banys

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

  10.   

Virginija Bankietienė

Lietuvos statistikos departamentas

  11.   

Algirdas Bartkus

Vilniaus universitetas

  12.   

Mindaugas Bloznelis

Vilniaus universitetas

  13.   

Laima Brakauskienė

Lietuvos statistikos departamentas

  14.   

Vygantas Butkus

Lietuvos bankas

  15.   

Vydas Čekanavičius

Vilniaus universitetas

  16.   

Andrius Čiginas

Vilniaus universitetas

  17.   

Dovilė Deltuvienė

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

  18.   

Kęstutis Dučinskas

Klaipėdos universitetas

  19.   

Rimantas Eidukevičius

Vilniaus universitetas

  20.   

Vladas Gaidys

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“

  21.   

Aldona Gibaitė-Kudžmienė

Lietuvos statistikos departamentas

  22.   

Liudas Giraitis

Karalienės Meri Londono universitetas

  23.   

Robertas Vilkas

Lietuvos edukologijos universitetas

  24.   

Indrė Griškevičė

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“

  25.   

Rimvydas Ignatavičius

Lietuvos statistikos departamentas

  26.   

Audrius Indriulionis

Vilniaus universitetas

  27.   

Vytautas Janilionis

Kauno technologijos universitetas

  28.   

Audronė Jakaitienė

Vilniaus universitetas

  29.   

Gintautas Jakimauskas

Vilniaus universitetas

  30.   

Vaidotas Jarašius

UAB „Mokesčių srautas“

  31.   

Živilė Jesevičiūtė

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

  32.   

Arvydas Jokimaitis

Kauno technologijos universitetas

  33.   

Audronė Jarockytė

Muitinės departamentas

  34.   

Gintarė Juodišiūtė 

Lietuvos statistikos departamentas

   35.   

  Daiva Jurelevičienė   Lietuvos statistikos departamentas

  36.   

Ana Jurgelevičienė

Všį Valakupių reabilitacijos centras

  37.   

Žilvinas Kalinauskas

Lietuvos bankas

  38.   

Bronislava Kaminskienė

 

  39.   

Janina Kaminskienė

Aleksandro Stulginskio universitetas

  40.   

Romas Karaliūnas

Lietuvos bankas

  41.   

Gindra Kasnauskienė

Vilniaus universitetas

  42.   

Mindaugas Kavaliauskas

Kauno technologijos universitetas

  43.   

Jurgita Utovkaite


  44.   

Rimantas Vaicenavičius

 Mykolo Romerio universitetas

  45.   

Vytis Kopustinskas

Vytauto Didžiojo universitetas

  46.   

Danutė Krapavickaitė

Lietuvos statistikos departamentas

  47.   

Dalia Krikščiūnienė

Vilniaus universitetas

  48.   

Ričardas Krikštolaitis

Vytauto Didžiojo universitetas

  49.   

Eimutis Valakevičius

Kauno technologijos universitetas

  50.   

Kęstutis Kubilius

Vilniaus universitetas

  51.   

Violeta Kunigėlienė

Lietuvos statistikos departamentas

  52.   

Raimondas Kuodis

Lietuvos bankas

  53.   

Remigijus Lapinskas

Vilniaus universitetas

  54.   

Vilija Lapėnienė

Lietuvos statistikos departamentas

  55.   

Remigijus Leipus

Vilniaus universitetas

  56.   

Antanas Lipeika

Vilniaus universitetas

  57.   

Joana Lipeikienė

Vilniaus universitetas

  58.   

Narimantas Listopadskis

Kauno technologijos universitetas

  59.   

Juozas Liutkus

Lietuvos statistikos departamentas

  60.   

Irena Mačerinskienė

Mykolo Romerio universitetas

  61.   

Elena Mačiulaitytė

LRV Kanceliarija

  62.   

Rimas Maliukevičius

Vilniaus universitetas

  63.   

Martynas Manstavičius

Vilniaus universitetas

  64.   

Jonas Markelevičius

Lietuvos statistikos departamentas

  65.   

Eugenija Martinaitytė

Mykolo Romerio universitetas

  66.   

Jonas Martinavičius

Vilniaus universitetas

  67.   

Stanislovas-Algimantas Martišius

Vilniaus universitetas

  68.   

Inga Masiulaitytė

Lietuvos statistikos departamentas

  69.   

Jonas Milerius

Lietuvos Respublikos Seimas

  70.   

Julija Naunčikaitė

 

  71.   

Zenonas Navickas

Kauno technologijos universitetas

  72.   

Jūratė Nikolaičiukienė

Vilniaus universitetas

  73.   

Daiva Norkevičienė

Europos komisaro asmeninė asistentė

  74.   

Danguolė Palionienė

Lietuvos statistikos departamentas

  75.   

Robertas Paulauskas

 

  76.   

Vygantas Paulauskas

Vilniaus universitetas

  77.   

Linas Pauliukėnas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

  78.   

Vidmantas Pekarskas

Kauno technologijos universitetas

  79.   

Linas Petkevičius

Vilniaus universitetas

  80.   

Jūratė Petrauskienė

Lietuvos statistikos departamentas

  81.   

Aleksandras Plikusas 

Vilniaus universitetas

  82.   

Arūnas Pocius

Darbo ir socialinių tyrimų institutas

  83.   

Alfredas Račkauskas

Vilniaus universitetas

  84.   

Marijus Radavičius

Vilniaus universitetas

  85.   

Jonas Rimas

Kauno technologijos universitetas

  86.   

Tomas Rudys

Lietuvos statistikos departamentas

  87.   

Rimantas Rudzkis

Vilniaus universitetas

  88.   

Jurga Rukšėnaitė


  89.   

Petras Rupšys

Aleksandro Stulginskio universitetas

  90.   

Tomas Ruzgas

Kauno technologijos universitetas

  91.   

Rūta Sakalauskaitė

 

  92.   

Leonidas Sakalauskas

Vilniaus universitetas

  93.   

Virgilijus Sakalauskas

Vilniaus universitetas

  94.   

Romualdas Salėtis

 

  95.   

Remigijus Samuilevičius

VĮ „Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra“

  96.   

Vytautas Slivinskas

Lietuvos edukologijos universitetas

  97.   

Alina Stundžienė

Kauno technologijos universitetas

  98.   

Jurgis Sušinskas

Vilniaus universitetas

99.

Viktoras Šaferis

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

100.

Algirdas Gediminas Šemeta

Europos Parlamentas

101.

Renata Šimoliūnienė

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

  102.  

Jūratė Šinkūnienė

Lietuvos statistikos departamentas

  103.  

Aurelijus Tamulis

Lietuvos bankas

  104.  

Benita Tautavičienė

Klaipėdos valstybinė kolegija

  105.  

Vladimiras Trukšinas

Lietuvos statistikos tarybos narys nuo Lietuvos pramonininkų konfederacijos

  106.  

Gintas Umbrasas

UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”

107.

Greta Kudžmė Lietuvos Statistikos departamentas

108.

Raminta Žemaitytė

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

109.

Rūta Levulienė Vilniaus universitetas

110.

Jurgita Markevičiūtė Vilniaus universitetas

111.

Juozas Vaicenavičius Upsalos universitetas

  
* - jei asmuo šiuo metu nedirba, nurodoma paskutinė darbovietė.


 
 
2018 m. kovo mėn. 

2008 www.manosvetaine.lt