LITHUANIAN STATISTICAL SOCIETY
2020-01-19, sekmadienis, 07:38
 
 
 
Members

THE MEMBERS OF LITHUANIAN STATISTICAL ASSOCIATION

No

Name, surname

Main workplace

1.        

Petras Gediminas Adlys

Statistics Lithuania

2.        

Robertas Alzbutas

Lithuanian Energy Institute

3.        

Dalia Ambrozaitienė

Statistics Lithuania

4.        

Arvydas Andreikėnas 

Statistics Lithuania

5.        

Juozas Augutis

Vytauto Didziojo university

6.        

Eugenijus Bagdonas

Kaunas University of Technology

7.        

Vilijandas Bagdonavičius

Vilnius university

8.        

Vaidas Balys

Vilnius university

9.        

Rimas Banys

Vilnius Gediminas technical university

10.     

Virginija Bankietienė

Statistics Lithuania

11.     

Algirdas Bartkus

Vilnius university

12.     

Mindaugas Bloznelis

Vilnius university

13.     

Laima Brakauskienė

Statistics Lithuania

14.     

Vygantas Butkus

Bank of Lithuania

15.     

Vydas Čekanavičius

Vilnius university

16.     

Andrius Čiginas

Vilnius university

17.     

Dovilė Deltuvienė

Vilnius Gediminas technical university

18.     

Kęstutis Dučinskas

Klaipedos university

19.     

Rimantas Eidukevičius

Vilnius university

20.     

Vladas Gaidys

Independent institution of public opinion and market research, "Vilmorus Ltd."

21.     

Aldona Gibaitė-Kudžmienė

Statistics Lithuania

22.     

Liudas Giraitis

Queen Meri London university

23.     

Bronius Grigelionis

Vilnius university

24.     

Indrė Griškevičė

UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”

25.     

Rimvydas Ignatavičius

Statistics Lithuania

26.     

Audrius Indriulionis

Vilnius university

27.     

Vytautas Janilionis

Kaunas University of Technology

28.     

Audronė Jakaitienė

Vilnius university

29.     

Gintautas Jakimauskas

Vilnius university

30.     

Vaidotas Jarašius

Company „Mokesciu srautas“

31.     

Živilė Jesevičiūtė

Lithuanian university of health sciences

32.     

Arvydas Jokimaitis

Kaunas University of Technology

33.     

Audronė Jarockytė

Custom department

34.     

Gintarė Juodišiūtė

Statistics Lithuania

35.     

Daiva Jurelevičienė

Statistics Lithuania

36.     

Ana Jurgelevičienė

Valakupiai rehabilitation center

37.     

Žilvinas Kalinauskas

Bank of Lithuania

38.     

Bronislava Kaminskienė

 

39.     

Janina Kaminskienė

Aleksandars Stulginskis university

40.     

Romas Karaliūnas

Bank of Lithuania

41.     

Gindra Kasnauskienė

Vilnius university

42.     

Mindaugas Kavaliauskas

Kaunas University of Technology

43.     

Aleksandras Kazbaras

Vilnius university

44.     

Gražvydas Klimavičius

 

45.     

Vytis Kopustinskas

Vytauto Didziojo university

46.     

Danutė Krapavickaitė

Statistics Lithuania

47.     

Dalia Krikščiūnienė

Vilnius university

48.     

Ričardas Krikštolaitis

Vytauto Didziojo university

49.     

Julius Kruopis

Vilnius university

50.     

Kęstutis Kubilius

Vilnius university

51.     

Violeta Kunigėlienė

Statistics Lithuania

52.     

Raimondas Kuodis

Bank of Lithuania

53.     

Remigijus Lapinskas

Vilnius university

54.     

Vilija Lapėnienė

Statistics Lithuania

55.     

Remigijus Leipus

Vilnius university

56.     

Antanas Lipeika

Vilnius university

57.     

Joana Lipeikienė

Vilnius university

58.     

Narimantas Listopadskis

Kaunas University of Technology

59.     

Juozas Liutkus

Statistics Lithuania

60.     

Irena Mačerinskienė

Mykolas Romeris University

61.     

Elena Mačiulaitytė

Government of the Republic of Lithuania

62.     

Rimas Maliukevičius

Vilnius university

63.     

Martynas Manstavičius

Vilnius university

64.     

Jonas Markelevičius

Statistics Lithuania

65.     

Eugenija Martinaitytė

Mykolas Romeris University

66.     

Jonas Martinavičius

Vilnius university

67.     

Stanislovas-Algimantas Martišius

Vilnius university

68.     

Inga Masiulaitytė

Statistics Lithuania

69.     

Jonas Milerius

Seimas of the Republic of Lithuania

70.     

Julija Naunčikaitė

 

71.     

Zenonas Navickas

Kaunas University of Technology

72.     

Jūratė Nikolaičiukienė

Vilnius university

73.     

Daiva Norkevičienė

Personal Assistant to the Commissioner

74.     

Danguolė Palionienė

Statistics Lithuania

75.     

Robertas Paulauskas

Unknown

76.     

Vygantas Paulauskas

Vilnius university

77.     

Linas Pauliukėnas

Lithuanian university of health sciences

78.     

Vidmantas Pekarskas

Kaunas University of Technology

79.     

Linas Petkevičius

Vilnius university

80.     

Jūratė Petrauskienė

Statistics Lithuania

81.     

Aleksandras Plikusas 

Vilnius university

82.     

Arūnas Pocius

Institute of Labour and Social Research

83.     

Alfredas Račkauskas

Vilnius university

84.     

Marijus Radavičius

Vilnius university

85.     

Jonas Rimas

Kaunas University of Technology

86.     

Tomas Rudys

Statistics Lithuania

87.     

Rimantas Rudzkis

Vilnius university

88.     

Jurga Rukšėnaitė

 

89.     

Petras Rupšys

Aleksandars Stulginskis university

90.     

Tomas Ruzgas

Kaunas University of Technology

91.     

Rūta Sakalauskaitė

 

92.     

Leonidas Sakalauskas

Vilnius university

93.     

Virgilijus Sakalauskas

Vilnius university

94.     

Romualdas Salėtis

Unknown

95.     

Remigijus Samuilevičius

State Enterprise Lithuanian Agricultural and Food Market Regulation Agency

96.     

Vytautas Slivinskas

Lithuanian university of educational sciences

97.     

Alina Stundžienė

Kaunas University of Technology

98.     

Jurgis Sušinskas

Vilnius university

99.     

Viktoras Šaferis

Lithuanian university of health sciences

100.     

Algirdas Gediminas Šemeta

The European parliament

101. 

Renata Šimoliūnienė

Lithuanian university of health sciences

102. 

Jūratė Šinkūnienė

Statistics Lithuania

103. 

Aurelijus Tamulis

GrECo JLT Lietuva

104. 

Benita Tautavičienė

Klaipeda State College

105. 

Vladimiras Trukšinas

The member of Lithuanian Statistics Council from the Confederation of industrialists

106. 

Gintas Umbrasas

Company “Ekonomines konsultacijos ir tyrimai”

107. 

Jurgita Utovkaite

Unknown

108. 

Rimantas Vaicenavičius

Mykolas Romeris University

109. 

Stasys Vaitekūnas

Klaipedos university

110. 

Eimutis Valakevičius

Kaunas University of Technology

111. 

Robertas Vilkas

Lithuanian university of educational sciences

\* - if person does not work anymore the last workplace is indicated.
 
March, 2018
 
 

2008 www.manosvetaine.lt