2020-01-19, sekmadienis, 06:13
 
 
 Tapk LSS nariu
Apklausa
Ar dažnai užeinate į šią svetainę
 
 
Įvykę seminarai

Seminarai 2019 m.

Seminarai 2018 m.

Seminarai 2017 m.

Seminarai 2016 m.

Seminarai 2015 m.

Seminarai 2014 m.

Seminarai 2013 m.

Seminarai 2012 m.

Seminarai 2011 m.

Seminarai 2010 m.

Seminarai 2009 m.

Seminarai 2008 m.

Seminarai 2007 m.

Seminarai 2006 m.

Seminarai 2005 m.

Seminarai 2004 m.

Seminarai 2003 m.

Seminarai 2002 m. 

Seminarai 2001 m.

Seminarai 2000 m.

Seminarai 1999 m. 

 Seminarai 2019 m.


◊ 2019 m. gruodžio 6 d. Lietuvos statistikos departamente vyko LSS seminaras. Pranešimų temos: „Bajeso metodai“, pranešėjas - prof. dr. Marijus Radavičius; „Kaip studentai vizualizuoja statistiką?“, pranešėja - Laima Grižaitė (Lietuvos statistikos departamentas)

◊ 2019 m. lapkričio 26 d. Lietuvos statistikos departamente vyko LSS seminaras „Siekiant pažangos priešoperaciniame funkcinio galvos smegenų žemėlapio sudaryme: daugiadisciplinis priėjimas su kompiuterio mokymo algoritmais“, pranešėja - Milena Korostenskaja (University of North Florida)

◊ 2019 m. balandžio 3 d.  Lietuvos statistikos departamente vyko LSS seminaras „OSP-GIS aplikacija“, pranešėja - Jana Vanagė (Lietuvos statistikos departamentas).

◊ 2019 m. kovo 7 d. Lietuvos statistikos departamente vyko LSS seminaras „Duomenų mokslo metodų ir technologijų kūrimas bei taikymas“, pranešėjas – prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda  (Vilniaus universiteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas). 

 

Seminarai 2018 m.

 

◊ 2018 m. kovo 22 d. Lietuvos statistikos departamente vyko LSS seminaras „Nelygybės tendencijos pasaulyje ir Lietuvoje (statistinio stebėjimo iššūkiai)“, pranešėjas – prof. B. Gruževskis (LSTC Darbo rinkos instituto vadovas).  (pranešimas)

◊ 2018 m. balandžio 12 d. Lietuvos statistikos departamente vyko LSS seminaras „Švietimo sistemos būklės modeliavimas“, pranešėja - prof. G. Kasnauskienė (Vilniaus universitetas). 

◊ 2018 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos socialinių tyrimų centre vyko LSS seminaras  „Darbo išteklių kaita ir padėties darbo rinkoje įvertinimas Lietuvos regionų darbo rinkose“, pranešėjas - dr. Arūnas Pocius (Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo rinkos tyrimų institutas). 

◊ 2018 m. lapkričio 15 d. Lietuvos statistikos departamente vyko LSS seminaras "Didžiųjų duomenų panaudojimas", pranešėjas - Tomas Rudys (Lietuvos statistikos departamentas).  

Seminarai 2017 m.

◊ 2017 m. kovo 23 d. Lietuvos statistikos departamente vyko LSS seminaras „Skaitmeninės oficialiai neapskaitytos ekonomikos vertinimo problematika“, pranešėja – dr. R. Remeikienė (Mykolo Romerio universitetas).  (pranešimas)

◊ 2017 m. balandžio 13 d. Lietuvos statistikos departamente vyko LSS seminaras „Sezoninis išlyginimas“, pranešėja – J. Rukšėnaitė (Lietuvos statistikos departamentas).  (pranešimas

Seminarai 2016 m.

◊ 2016 m. kovo 17 d. Lietuvos statistikos departamente vyko LSS seminaras „Darbo išteklių ir demografinių pokyčių bei darbo rinkos tendencijų įvertinimas Lietuvoje“, pranešėjas – A. Pocius (Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo rinkos tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas). (pranešimas)

◊ 2016 m. gegužės 19 d.  Kūno kultūros ir sporto departamente vyko LSS seminaras „Sporto statistika Lietuvoje“.

 •  "Socialinė ir ekonominė sporto statistika Lietuvoje", pranešėja – prof. dr. V. Čingienė (Mykolo Romerio universitetas). (pranešimas
 • "Krepšinio statistika Lietuvoje", pranešėjas – M. Račkauskas (Lietuvos krepšinio federacijos projektų vadovas).
 • "Kiek, kokios ir kada sporto statistikos reikia Lietuvoje?", pranešėjai – E. Urbanavičius (Kūno kultūros ir sporto departamento gen. direktorius), D. Ambrozaitienė (Lietuvos statistikos departamento gen. direktoriaus pavaduotoja), prof. dr. V. Čingienė (Mykolo Romerio universitetas), M. Račkauskas (Lietuvos krepšinio federacijos projektų vadovas).    

◊ 2016 m. lapkričio 10 d.  Lietuvos statistikos departamente vyko LSS seminaras „Statistikų rengimas Lietuvoje ir Europoje“.

 •  "Statistika ir tarpdiscipliniškumas", pranešėjas – prof. dr. A. Račkauskas (Vilniaus universitetas). (pranešimas
 • "Europinės Oficialiosios statistikos magistrų programa", pranešėja – prof. dr. G. Kasnauskienė (Vilniaus universitetas). (pranešimas)     

Seminarai 2015 m.

◊ 2015 m. balandžio 2 d. Lietuvos statistikos departamente vyko LSS seminaras „Europos statistikos patikra (PEER REVIEWS)“, pranešėjai – R. J. Vaicenavičius (Mykolo Romerio universitetas), L. Lukšaitė - Balakauskienė (Lietuvos statistikos departamentas). 

Seminarai 2014 m.

◊ 2014 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos statistikos departamente vyko LSS seminaras „Didžiųjų duomenų panaudojimas statistikoje“, pranešėjas – Raimondas Rimša (Lietuvos statistikos departamentas). (pranešimas)

2014 m. gegužės 29 d. Lietuvos statistikos departamente vyko LSS seminaras „Lietuvos gyventojų stuktūra ir demografinė raida 2001–2013 m.“, pranešėja – Inga Masiulaitytė-Šukevič (Lietuvos statistikos departamentas). (pranešimas)

◊ 2014 m. kovo 27 d. Lietuvos statistikos departamente vyko LSS seminaras, „Ar skiriasi mitybos įpročiai tarp aukštaičių ir žemaičių?“, pranešėja - Audronė Jakaitienė (Vilniaus universitetas). (pranešimas)

◊ 2014 m. vasario 20 d.  Lietuvos statistikos departamente vyko LSS seminaras, "Europos oficialiosios statistikos teisėkūros procesai: Pirmininkavimo patirtis ir iššūkiai", pranešėjas – J. Markelevičius (Lietuvos statistikos departamentas).
Seminaro metu apžvelgti pagrindiniai teisėkūros procesai, su kuriais susiduriama pirmininkavimo metu. Pristatyti ES tarybos Statistikos darbo grupės darbai. (pranešimas)

Seminarai 2013 m.

◊ 2013 m. lapkričio 29 d.  Lietuvos statistikos departamente vyko LSS seminaras, "Skolos užsieniui statistika", pranešėja – R. Bacevičiūtė (Lietuvos bankas)  (pranešimas). 

◊ 2013-ieji metai paskelbti Tarptautiniais statistikos metais ir skirti pažymėti statistikos indėlį į globalios visuomenės pažangą. Lietuvos statistikų sąjunga kartu su Lietuvos statistikos departamentu ir Kauno technologijos universitetu 2013 m. spalio 17 d. Kauno technologijos universiteto auloje organizavo seminarą Tarptautiniams statistikos metams paminėti  (Seminaro programa). Seminaro metu buvo apžvelgtas statistikos vaidmuo Lietuvoje ir pasaulyje, šalies oficialiosios statistikos organizavimas, statistikos mokslo ir studijų praeitis ir ateitis. Seminaro dalyviai galėjo individualiai pabendrauti su šalies universitetų profesoriais ir mokslininkais dirbančiais statistikos ir jos taikymų srityje bei specialistais atsakingais už oficialiosios statistikos rengimą. Seminaro metu veikė Lietuvos statistikos departamento leidinių ir Kauno technologijos universiteto bibliotekos ekspozicija oficialiosios statistikos ir statistikos mokslo tematika. Seminaras sulaukė gausaus būrio studentų ir moksleivių dėmesio, jo metu pateikta informacija buvo atspindėta ir žiniasklaidos.

◊ 2013 m. rugsėjo 19 d.  Lietuvos statistikos departamente vyko LSS seminaras, "Išankstinis BVP gamybos ir išlaidų metodais vertinimas: specifikacijos, pseudo-realūs eksperimentai", pranešėjas – D. Celov (Lietuvos bankas)  (pranešimas). 

◊ 2013 m. rugpjūčio 29 d.  Lietuvos statistikos departamentas organizavo seminarą, kuriame Hagos universiteto profesorius, mokslų daktaras Hansas Joachimas Mittag pristatė pranešimą „Naujų techninių platformų naudojimas interaktyviam statistinių metodų ir duomenų vizualizavimui”. Paskaitoje dalyvavo ir LSS nariai. Daugiau informacijos čia.

◊ 2013 m. gegužės 9 d.  Lietuvos statistikos departamente vyko LSS seminaras, "Demografinių procesų ir jų veiksnių tyrimai taikant mikroduomenų bazių jungimo metodus", pranešėjai – D.Jasilionis, V.Stankūnienė, G.Smailytė (Demografinių tyrimų institutas), D.Ambrozaitienė (Lietuvos statistikos departamentas)   (pranešimas). 

◊ 2013 m. balandžio 25 d.  Lietuvos statistikos departamente vyko LSS seminaras, "Demografinės ir socialinės plėtros tendencijų vertinimas Lietuvoje darbo rinkos raidos požiūriu, galimos gyventojų skaičiaus pokyčių raidos perspektyvos", pranešėjai B. Gruževskis, A. Pocius,  Darbo ir socialinių tyrimų institutas (dem_tyrim_lss). 

◊ 2013 m. kovo 14 d.  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko LSS seminaras skirtas Pasaulinei laimės dienai „Laimės matas“.

 • "Laimės ekonomikos pagrindai", pranešėjas R. Kuodis, Lietuvos bankas (laimes ekonomika).
 • "Laimės tyrimai: makro ir mikro lygmens veiksniai darantys įtaką subjektyviam gerovės suvokimui", pranešėjas M. Degutis, Vilniaus universitetas (laimes makro ir mikro veiksniai).


◊ 2013 m. vasario 21 d.  Swedbanke vyko LSS seminaras „Privatieji Lietuvos statistikos indeksai“.

 • "Pramonės lūkesčių indeksas", pranešėjas Aleksandras Izgorodinas, Lietuvos pramonininkų konfederacija (lukesciu indeksas).
 • "DIX – darbdavio skolos indeksas", pranešėjai Saulius Žilinskas ir Romualdas Trumpa, CreditReform Lietuva (dix).
 • "Swedbank būsto įperkamumo indeksas", pranešėjaVaiva Šečkutė, Swedbank (hai).

Seminarai 2012 m.


◊ 2012 m. spalio 25 d. vyko  LSS  seminaras 2011 m. pagrindiniai gyventojų ir būstų surašymo rezultati. Pranešėja -  V. Vaitekūnienė (Lietuvos statistikos departamentas) (2011 m. gyventoju surasymo rezultatai)

◊ 2012 m. gegužės 17 d. vyko  LSS  seminaras Socialinių mokslų duomenų archyvai. Kiekybiniai tyrimai. Pranešėjas - prof. A. Krupavičius (Kauno technologijos universitetas) (socialiniu mokslu duomenu archyvai)

◊ 2012 m. balandžio 26 d. vyko antrasis LSS ir Lietuvos ekonomistų asociacijos seminaras-diskusija Nacionalinės sąskaitos: per jas, su jomis ir jose; ką įmanoma ir ko neįmanoma atsakyti. Pranešėjas - doc. R. J. Vaicenavičius (Lietuvos bankas) (nacionalinės_saskaitos)

◊ 2012 m. kovo 1 d. seminaras  „Specialistų pasiūlos ir paklausos įvertinimas Lietuvos darbo rinkoje“. Pranešėjas - dr. A. Pocius  (Darbo ir socialinių tyrimų institutas) (std_spec_por_2012)

◊ 2012 m. vasario 2 d. seminaras  Lietuvos Respublikos 2010 metų visuotinio žemės ūkio surašymo išankstinių rezultatų apžvalga. Pranešėja - A. Jablonskienė (Lietuvos statistikos departamentas) (zemes ukio surasymas)

Seminarai 2011 m.

◊ 2011 m. rugsėjo 29 d. seminaras, kuriame Lietuvos banko Statistikos departamento direktorius R. J. Vaicenavičius ir Vilniaus universiteto profesoriu V. Paulauskas pasidalino įspūdžiais apie Dubline vykusį 58-ąjį Pasaulinį statistikų kongresą.  

◊ 2011 m. rugsėjo 15 d. Jungtinis Lietuvos statistikų sąjungos ir Lietuvos ekonomistų asociacijos seminaras Trečiųjų šalių piliečių integracijos į darbo rinką nuostatų ir galimybių vertinimas Pranešėjas - A. Pocius (Lietuvos socialinių tyrimų centras)(dsti_trec_std_2011)

◊ 2011 m. balandžio 28 d. seminaras "Nekilnojamo turto statistika" :   

 • Nekilnojamo turto rinkos statistika Pranešėjas - R. J.Vaicenavičius (Lietuvos bankas)(nekilnojamo turto rinkos statistika)
 • Būsto kainų indeksų diegimo aspektai Pranešėjas - N. Šaltenienė (Statistikos departamentas)( bki).

◊ 2011 m. balandžio 14 d. seminaras "Nedarbo lygio rodiklio skaičiavimas". Pranešėja - V. Skamaročienė (Statistikos departamentas) (nedarbo lygio rodiklio skaiciavimas)

Seminarai 2010 m.

◊ 2010 m. gruodžio 16 d. seminaras "Sveikatos statistikos šaltiniai ir duomenų surinkimo metodai". Pranešėja -  R. Gaidelyte  (Higienos instituto sveikatos informacijos centras) (sveikatos statistikos saltiniai)

◊ 2010 m. rugsėjo 16 d. seminaras "Gyventojų emigracijos poveikio darbo rinkai vertinimas". Pranešėjas -  T. Šiaudvytis  (Vilniaus universitetas) (emigracijos poveikio vertinimas)

◊ 2010 m. birželio 3 d. seminaras "Geografinių informacinių sistemų taikymas statistinės informacijos erdvinei analizei ir vizualizavimui bei pateikimas vartotojams".  Pranešėjas -  J. Vanagienė (Statistikos departamentas) (gis_taikymas_)

◊2010 m. balandžio 22 d. seminaras "Statistinių duomenų teikimas mokslo tikslams". Pranešėjas -  J. Markelevičius, R. Rimša (Statistikos departamentas) (statistinis konfidencialumas ir  duomenų teikimas mokslui)

◊ 2010 m. balandžio 1 d. seminaras "Statistinės problemos genetikoje".  Pranešėjas -  prof. M. Radavičius (Matematikos ir informatikos institutas) (stat_problems_genetics)

◊ 2010 m. kovo 18 d. seminaras "Skurdo rodiklių vertinimas pagal apskritis". Pranešėja -  I. Masiulaitytė (Statistikos departamentas) (skurdo_rodikliu_vertinimas)  

Seminarai 2009 m.

◊ 2009 m. gruodžio 10 d. seminaras "Specialistų poreikio prognozavimas" :

◊ 2009 m. lapkričio 12 d. seminaras bankų statistikos tema:

◊ 2009 m. spalio 8 d. seminaras "Svarstytini statistikos terminai". Pranešėja - Gita Burokaitė (Statistikos departamentas)

◊ 2009 m. balandžio 16 d. seminaras "Lietuvos Respublikos 2010 metų visuotinio žemės ūkio surašymo organizaciniai ir metodiniai principai".  Pranešėja - Aušra Jablonskienė (Statistikos departamentas), oponentas - Gediminas Vaičionis, Lietuvos savivaldybių asociacijos konsultantas.

◊2009 m. kovo 5 d. siskusija  Dėl Lietuvos statistikos 90-mečio. Pranešėjai - Rimvydas Ignatavičius ir Gita Burokaitė (Statistikos departamentas).

Seminarai 2008 m.

◊ 2008 m. balandžio 24 d. seminaras „2011m. gyventojų ir būstų surašymo lapo projektas". Pranešėjai - Rasa Balandienė ir Asta Vidžiūnienė (Statistikos departamento Demografinės statistikos skyrius).

◊ 2008 m. kovas seminaras - diskusija „Oficialiosios statistikos terminijos problemos". Pranešėja - Gita Burokaitė, Statistikos departamento vyr. specialistė (kalbos tvarkytoja). Terminijos komisijos atsakingoji sekretorė.

◊ 2008 m. vasarois diskusija "Vartotojų kainų indeksas - matavimai ir vertinimo problemos". Diskusijos dalyviai - V. Trukšinas, N. Alejeva, R. Rudzkis, J. Markelevičius, D. Celov.

 • Pranešimas V. Trukšino „Infliacijos ir PINIGŲ nuvertėjimo apžvalga“.
Seminarai 2007 m.

◊ 2007 m. kovas  seminaras „Įmonių finansų statistika". Pranešėja - Alma Rutkauskienė, Statistikos departamento Įmonių statistikos skyriaus vedėja.

◊ 2007 m. kovas „Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reforma". Pranešėja - Ingrida Muckutė, LR Finansų ministerijos Apskaitos metodologijos departamento direktorė.
◊2007 m. balandis  „Medicinos statistika".  Pranešėjai - prof. J. Petrauskienė ir doc. V. Šaferis, Kauno medicinos universitetas.
 • Pranešimas prof. J. Petrauskienės „Praktinė sveikatos statistika".
 • Pranešimas prof. J. Sapagovo ir doc. V. Šaferio „Dažniausiai taikomi statistikos kriterijai medicinoje".

◊2007 m. gegužė seminaras  „Moksliniai tyrimai statistikoje". Pranešėjai - prof. Rimantas Rudzkis, Matematikos ir informatikos institutas - „Ekonometrinio modeliavimo tyrimai"; dr. Rimantas Vaicenavičius, Lietuvos bankas - „Statistikos poreikiai centriniuose bankuose"; dr. Raimondas Kuodis, Lietuvos bankas - „Modeliavimo mados centrinėje bankininkystėje".

◊2007 m. rugsėjis seminaras „Multimedia, interactive visualization and e-lerning". Pranešėjas - prof. Hans Mittag, Vokietija.

◊2007 m. spalis seminaras "Conditional sampling designs". Pranešėjas - prof. Janusz Wywial, Katovicu ekonomikos akademija, Lenkija.

Seminarai 2006 m.

Kaip parengti gerą statistikos specialistą", 2006 m. vasaris. Pranešėjas - prof. A. Račkauskas, VU Matematikos ir informatikos fakulteto Ekonometrinės analizės katedros vedėjas.

„Darbo statistikos rengimas, naudojant SODROS duomenis. Darbo užmokesčio kitimo tendencijos", 2006 m. kovas. Pranešėja - Virginija Bankietienė, Statistikos departamento Darbo statistikos skyriaus vedėja.

„Statistinės informacijos rinkimas ir apdorojimas Kauno teritorinėje statistikos valdyboje", 2006 m. gegužė. Pranešėjai - Juozas Liutkus, Kauno teritorinės statistikos valdybos viršininkas, Danguolė Palionienė, Kauno teritorinės statistikos valdybos skyriaus viršininkė.

„Statistika centriniuose bankuose", 2006 m. rugsėjis. Pranešėjas - dr. R. Vaicenavičius, Lietuvos banko Statistikos departamento direktorius.

"Statistikos mokymas mokyklose", 2006 m. lapkritis. Pranešėja - dr. Viktorija Sičiūnienė, Vilniaus pedagoginio universiteto Matematikos ir informatikos katedros dėstytoja, Švietimo plėtotės centro vyr. specialistė.

Seminarai 2005 m.

"Statistikos terminų klausimai", 2005 m. vasaris.

◊ „Neoficialaus užimtumo ir neapskaityto darbo apmokėjimo įvertinimas", 2005 m. vasaris. Pranešėjas - dr. Arūnas Pocius, Darbo ir socialinių tyrimų institutas.

„Tarptautinė migracijos statistika: esama padėtis ir problemos", 2005 m. balandis. Pranešėjos - Dalia Ambrozaitienė, Statistikos departamento gen. direktoriaus pavaduotoja; Vilma Rastenienė, Kauno Medicinos Universiteto magistrė - „Slaugytojų migracija".

„Statistikos taikymai inžinerijoje", 2005 m. gegužė. Pranešėjai - doc. Vytautas Janilionis (KTU), prof. Algimantas Aksomaitis (KTU), dr. Rimantas Kalnius (AB Ekranas) - „Tikimybinių ir statistinių metodų taikymai AB Ekranas"; prof. Vidmantas Pekarskas, dokt. Stasė Petraitienė (KTU); dr. Robertas Alzbutas (KTU, LEI).

 • Pranešimas doc. V. Janilionio „Statistikos dėstymas ir taikomieji darbai"
 • Pranešimas prof. A. Aksomaičio „Telekomunikacinių sistemų statistinės analizės uždavinių sprendimas panaudojant stochastinius ekstremumus"
 • Pranešimas prof. V. Pekarsko, dokt. S. Petraitienės „Statistinių metodų taikymai tiriant klijuotinų sujungimų stiprumą"
 • Pranešimas dr. R. Alzbuto „Patikimumo parametrų ir rizikos kontrolė (taikymai Ignalinos AE)"

„Aktualūs oficialiosios statistikos terminai", 2005 m. rugsėjis. Pranešėjai - statistikos departamento atstovai.

Imčių tyrimai Statistikos departamente", 2005 m. lapkritis. Pranešėjai - dr. D. Krapavickaitė, Statistikos departamentas; dr. A. Plikusas, Statistikos departamentas.

„Europos statistikos praktikos kodeksas ", 2005 m. gruodis. Pranešėja - Daiva Jurelevičienė, Statistikos departamentas. Diskutantai - prof. Rimantas Rudzkis, Matematikos ir informatikos institutas ir doc. Rimantas Eidukevičius, VU Matematikos ir informatikos fakulteto Matematinės statistikos katedra.

Seminarai 2004 m.

"Bendrojo vidaus produkto įverčių skaičiavimas", 2004 m. vasaris. Pranešėja - dr. B. Kaminskienė, Statistikos departamentas.

„Universitetų absolventų konkurencingumas Lietuvos darbo rinkoje", 2004 m. vasaris. Pranešėjas - dr. Boguslavas Ruževskis, Darbo ir socialinių tyrimų institutas.

◊ Diskusija „Statistikos departamento ir statistikos vartotojų ryšiai, tendencijos ir santykių plėtros perspektyvos", 2004 m. kovas. Pranešėjai - P. Adlys, Statistikos departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas ir A. Miškinienė, Statistinės informacijos skyriaus vadovė.

"Statistikos poreikis išplėstoje Europos Sąjungoje ir nacionalinių statistikos asociacijų indėlis" 2004 m. balandis. Pranešėjas - prof. dr. Reiner Stäglin, Vokietijos statistikų asociacijos prezidentas.

„Laiko eilučių analizė, įvertinant sezoninį išlyginimą", 2004 m. birželis. Pranešėjas - prof. Lars-Erik Öller, Švedija.

„Verslo ciklų analizė ir išankstiniai rodikliai" 2004 m. birželis. Pranešėjas - prof. Lars -Erik Öller, Švedija.

„Rodiklių revizijos ir jų efektas prognozei" 2004 m. birželis. Pranešėjas - prof. Lars -Erik Öller, Švedija.

„Statistika medicinoje", 2004 m. lapkritis. Pranešėjai - prof. J. Sapagovas, KMU - „Statistikos dėstymas Kauno medicinos universitete"; m. dr. doc. A. Gaižauskienė, Lietuvos sveikatos informacinio centro direktorė; m. dr. doc. A. Gaižauskienė, Lietuvos sveikatos informacinio centro direktorė - „Sveikatos statistika: naujovės ir jų realizacija"; m. dr. A. Kriščiukaitis, KMU - „Pagrindinių komponenčių analizės metodo taikymas diagnostikoje"; prof. V. Bagdonavičius, VU - „Statistiniai uždaviniai išgyvenamumo analizėje".

Seminarai 2003 m.

"Statistika socialiniuose moksluose", 2003 m. kovas. Pranešėjas - prof. V. Čekanavičius.

„Visuomenės nuomonės tyrimų metodinės problemos", 2003 m. balandis. Pranešėjas - dr. V. Gaidys ir doc. R. Ališauskienė.

„Oficialiai neapskaitomos ekonomikos vertinimas", 2003 m. birželis. Pranešėjas - dr. J. Markelevičius, Statistikos departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas.

„Regresiniai modeliai patikimumo teorijoje ir išgyvenamumo analizėje", 2003 m. spalis. Pranešėjas - prof. V. Bagdonavičius.

„Robert Engle ir Clive Granger - Nobelio 2003 m. ekonomikos mokslų premijos laureatai", 2003 m. gruodis. Pranešėjas - prof. R. Leipus, VU Matematikos ir informatikos fakultetas.

Seminarai 2002 m.
Informacinių technologijų plėtra oficialiojoje statistikoje", 2002 m. sausis. Pranešėjai - dr. J.Markelevičius, Statistikos departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas; V.Norkus, Všį „Statistikos centras" skyriaus viršininkas.
„Namų ūkių biudžetų tyrimai: darbai ir problemos", 2002 m. vasaris. Pranešėjai - R. Deveikytė, Statistikos departamento Namų ūkių tyrimų skyriaus vedėja; I. Blažienė, Darbo ir socialinių tyrimų instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja.
Seminaras VU Matematikos ir informatikos fakultete, 2002 m. birželis. Nagrinėtos temos: 1) Statistika: praeitis, dabartis, perspektyvos; 2) Oficialios statistikos raidos tendencijos; 3) Apklausos.
„Mokesčių statistika", 2002 m. spalis.
„Statistikos mokymas naudojant nuotolinio (distancinio) mokymo metodus ir informacines technologijas", 2002 m. lapkritis. Pranešėjas - doc.Vytautas Janilionis (KTU). 
„Lietuvos ekonomikos modeliavimas", 2002 m. gruodis. Pranešėjai - akad. E. Vilkas - „Matematinės ekonomikos problemos"; prof. R. Rudzkis, V. Kvedaras - „Ekonometrinis modeliavimas įvertinant intergravimosi į Europos Sąjungą poveikį"; R. Kuodis, Ž. Kalinauskas - „Lietuvos ekonomikos modeliavimas Lietuvos banke"; B. Kaminskienė - „Bendrojo vidaus produkto įverčių skaičiavimo metodika".
Seminarai 2001 m.
"Žemės ūkio statistika: darbai ir problemos" 2001 m. lapkritis. Pranešėjai - A. Šapolienė, Statistikos departamento Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyriaus vedėja; A. Amšiejus, Lietuvos žemės ūkio rūmų vicepirmininkas.
„Statistikos mokslo vieta ekonomistų ir vadybininkų studijose" 2001 m. gruodis. Pranešėjai - prof. S. Martišius, dr. G. Kasnauskienė, Vilniaus universitetas.
"Šiuolaikinis ekonometrinis modeliavimas" 2001 m. gruodis. Pranešėjai - prof. A. Račkauskas, Vilniaus universitetas - „Nauji metodai ekonometrinėje analizėje"; prof. R. Rudzkis, Matematikos ir informatikos institutas - „Lietuvos makroekonomikos modeliavimas".
Seminarai 2000 m.
"Darbo jėgos tyrimų ir kitų informacijos šaltinių vaidmuo analizuojant darbo rinkos procesus: vertinimų rezultatai bei iškilusios problemos" 2000 m. balandis. Pranešėjai - dr. B. Gruževskis - "Darbo jėgos tyrimų organizavimo principai ir pasaulio šalių patirtis"; dr. A. Pocius - "Įvairių informacijos šaltinių panaudojimo galimybės vertinant situaciją Lietuvos darbo rinkoje"; dr. M. Damidavičius, Darbo ir socialinių tyrimų institutas - "Darbo jėgos tyrimų ir Lietuvos darbo biržos duomenų palyginimas".
"Regioninė statistika" 2000 m. lapkritis. Pranešėjas - prof. S. Vaitekūnas, Klaipėdos universitetas.
"Vidaus prekyba: statistikos parengimo ir patikimumo problemos" 2001 m. sausis. Pranešėjos - L. Brakauskienė, D. Kavaliauskienė, Statistikos departamentas.
Seminarai 1999 m.
"Mokėjimų balanso sudarymo problemos" 1999 m. gruodis. Pranešėjas - Raimundas Burzdžius, Lietuvos banko Pinigų politikos departamento Mokėjimų balanso skyriaus viršininkas.

Į viršų

2008 www.manosvetaine.lt