2020-01-19, sekmadienis, 07:01
 
 
 Tapk LSS nariu
Apklausa
Ar dažnai užeinate į šią svetainę
 
 
Valdyba

Lietuvos statistikų sąjungos valdyba  

  • analizuoja sąjungos veiklą, finansinių išteklių panaudojimą, teikia siūlymus visuotiniam narių susirinkimui;
  • analizuoja ir vertina sąjungos prezidento pateiktą sąjungos metinę finansinę atskaitomybę, sąjungos veiklos ataskaitą ir, šiems projektams pritarusi, teikia juos visuotiniam sąjungos narių susirinkimui tvirtinti;
  • svarsto prašymus dėl narių priėmimo į sąjungą, išstojimo iš sąjungos, pareiškimus dėl pašalinimo iš sąjungos, narystės sustabdymo ar atnaujinimo, priima sprendimus šiais klausimais;
  • priima sprendimus dėl ilgalaikio turto;
  • priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo, jų valdymo organų, jų narių skyrimo ir atšaukimo, pertvarkymo ar pabaigos, sąjungos tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu, sąjungos filialų ir atstovybių steigimo ir likvidavimo;
  • tvirtina sąjungos filialų ir atstovybių nuostatus;
  • skiria ir atšaukia iš pareigų sąjungos filialų ir atstovybių vadovus.
  • svarsto klausimus, kuriuos pateikia sąjungos prezidentas, Valdybos pirmininkas ar sąjungos nariai ir kt.

Sąjungos valdybos pirmininkai:

doc. Martynas Manstavičius nuo 2018 m. 

doc. Rimantas Juozas Vaicenavičius nuo 2012 iki 2017 m.

prof. Gindra Kasnauskienė nuo 2009 iki 2011 m.

prof. Vygantas Paulauskas nuo 2003 iki 2008 m.

prof. Rimantas Rudzkis nuo 1999 iki 2002 m.

prof. Stanislovas Martišius nuo 1992 iki 1998 m.

lss valdyba 2018  

lss valdyba 2016  

lss valdyba 2014

lss valdyba 2012-2013

lss valdyba 2011

Pastaba: norėdami sužinoti ankstesnių metų valdybos sudėtį siųskite prašymą atsakingai sekretorei.  

Valdybos protokolai


2008 www.manosvetaine.lt